Девети международен медицински конгрес

6 - 9 Септември 2018,
Баня Вручица, Теслич,
Република Сръбска